עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_2872

מועצת תלמידים

ילד פעיל הוא ילד אכפתי.

מעורב בחברה באופן אוטומטי.

ילד פעיל הוא ילד מוכר וידוע,

מגלה אחריות בארגון וביצוע.

הוא משפיע רבות על חיי החברה,

ותמיד נכון להגיש כל עזרה.

כל זאת הוא עושה בהתנדבות ממש,

ולא על מנת לקבל פרס.

 

במהלך חודש נובמבר התקיימו בבית הספר בחירות למועצת התלמידים. תלמידי השכבה הבוגרת ד'- ו' בחרו מכיתתם נציגות להנהגה הצעירה. תהליך הבחירות היה דמוקרטי והבחירות נערכו באופן אישי וחסוי.

תפקידה של מועצת התלמידים בבית הספר

למועצת התלמידים בבית הספר שני תפקידים עיקריים והם:

לייצג את התלמידים- מועצת התלמידים כגוף נבחר אמורה לייצג את כלל התלמידים בבית הספר כלפי ההנהלה וכדומה, ומכך חלה על חברי המועצה להיות שותפים לגיבוש אורח החיים בבית הספר כנציגי התלמידים.

לדאוג לרווחתם ולפעילות חברתית- על המועצה כקבוצה חברתית המובילה בבית הספר לדאוג לביצוע פעולות חברתיות תרבותיות וגיוון הפעילות בבית הספר על פי רצון התלמידים.

על המועצה לדאוג לרווחת התלמידים בחיי היום יום בבית הספר.

רכזות חינוך לחיים בחברה

הדס צוק , ימית מלול