עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_2872

הנחיות להכנת הבית והמשפחה והיערכות לשעת חירום

בימים אלו מתחיל קמפיין הסברה בנושא הכנה והיערכות לשעת חירום.

מצ"ב קובץ הנחיות להכנת הבית והמשפחה למצבי משבר וחירום.

http://www.b-way.co.il/2016/haifa/11_herum/index.html